Bedrijven

Compassie naar anderen begint met vriendelijkheid naar jezelf.

- Sandra van Nispen -

ACT VOOR BEDRIJVEN

Wanneer iemand langdurig wordt blootgesteld aan een grote hoeveelheid stress kan deze persoon oververmoeid raken. Er is geen energie meer en men is niet meer in staat om tot innerlijke rust te komen. Zo kun Je  helemaal uitgeput raken en een burn-out krijgen.

 

Jarenlang kan iemand zich heel verantwoordelijk voelen voor het bedrijf, de school, het gezin en verstrikt raken in gedachtes en handelingen. Acceptance and commitment Therapy (ACT) kan dan behulpzaam zijn voor mensen die een burn-out hebben of die opgebrand dreigen te raken.

 

ACT kan iemand namelijk leren om naar de eigen patronen te leren kijken. Waarom doe ik dit? Waar komen deze gedachtes vandaan? Helpen deze gedachtes om het leven te creëren die je wilt leiden?

 

Je kunt op een nieuwe manier met je gedachtes omgaan, het effect en de invloed op jou zal dan minder worden.

 

 

"ACT is toepasbaar, veilig, deskundig begeleid.
 Zeker de moeite
waard"
 - Inge -

 

Tijdens de bijeenkomsten gaat iemand aan de slag met:

 • Het denkende en observerende zelf
 • Accepteren wat niet te veranderen is
 • Meer contact maken met het huidige moment
 • Je eigen psychologische veerkracht vergroten
 • Meer mindful in het leven staan
 • Handelen vanuit je eigen waarden

 

De motivatie wordt aangeraakt tijdens de ACT-training. Men gaat weer innerlijk voelen waarom men voor dit vak heeft gekozen. Zo kan het denkbeeld veranderen en men weer anders in het werk komen te staan.

 

Waar loopt iemand tegen aan in het bedrijf of in het onderwijs? Wanneer er iets te veranderen is, kan men daarmee aan de slag gaan en soms moet men leren om iets te accepteren. Dat kan te maken hebben met de structuur van een organisatie, mogelijkheden en onmogelijkheden van jezelf, contact met collega’s, cliënten of leerlingen en/of ouders.

 

Wanneer iemand zijn eigen proces leert te herkennen, leert deze persoon ook het proces van de ander te zien. Door dit inzicht is iemand beter in staat om anderen te helpen of begeleiden met haar of zijn eigen wijsheid.

 

Zo krijgt uw werknemer via ACT meer inzicht in zijn of haar  psychologisch proces. Wanneer iemand zichzelf steeds beter leert kennen, zal deze persoon beter om kunnen gaan met moeilijke gedachtes en gevoelens. Deze vaardigheid zal alleen maar groeien.

 

 

"Deze cursus heeft mij meer zelfvertrouwen gegeven"
 - Viola -

 

 

Mindful

Tijdens de ACT wordt er aandacht besteed aan mindful leren leven. Stapje voor stapje kan  het iedereen meer rust geven en leren om in het nu te zijn. Via ACT leert eenieder meer controle te krijgen over het eigen gedrag en de energie positief in te zetten voor datgene wat als waardevol ervaren wordt.

 

 

Tijdens 6 bijeenkomsten wordt er gewerkt vanuit de 6 kernprocessen van ACT:

 • Contact houden met het huidige nu
 • Defusie (kijken naar je denken)
 • Acceptatie (jezelf openstellen)
 • Zelf-als-context (puur bewustzijn)
 • Waarden (weten wat ertoe doet)
 • Verbonden actie (doen wat je moet  doen)

 

Heeft u interesse en wilt u meer weten over ACT en de kosten voor de ACT-training, neem dan contact op met Hanny Govers via hanny@theraquoise.nl .